Phát triển kỹ năng

BABY LOVE sẽ đồng hành cùng bạn trong suốt quá trình chuẩn bị thụ thai với những lời khuyên hữu ích.

Xây tháp gỗ

Thời lượng: 1 giờĐộ tuổi: 1-3 tuổi Giới thiệu Hoạt động này hữu ích cho sự phối hợp giữa tay và mắt bé. Nó cũng cho phép bé tự tin điều khiển trò chơi theo cách riêng Hướng dẫn Bạn xây cho bé một tòa tháp bằng cách chồng các viên gỗ đồ chơi lên nhau. Sau đó, cho bé dùng tay

Xem ngay

Xây tháp gỗ

Thời lượng: 1 giờĐộ tuổi: 1-3 tuổi Giới thiệu Hoạt động này hữu ích cho sự phối hợp giữa tay và mắt bé. Nó cũng cho phép bé tự tin điều khiển trò chơi theo cách riêng Hướng dẫn Bạn xây cho bé một tòa tháp bằng cách chồng các viên gỗ đồ chơi lên nhau. Sau đó, cho bé dùng tay

Xem ngay